Priser

Ettersom ingen kurs er identiske blir det vanskelig å kunne gi dere en eksakt pris på forhånd. Faktorer som antall kursdeltakere, reiseavstand, ønske om kursbøker (eller ikke), krav til lokaler, bespisning, utstyr til det enkelte kurs samt ønske om utlevering av effekter (eller ikke) til hver deltaker vil ha for store variabler til å kunne gi en standard pris.

Vi lover imidlertid å være konkurransedyktige på pris og kvalitet, og er sikre på at vi kan lage et opplæringsopplegg dere blir godt fornøyd med.

Ta kontakt for tilbud og kartlegging!
Kontaktinformasjon

Daglig leder Christian Aamodt

+47 90 09 35 66

post@akuttmedisin.com

Følg oss i sosiale medier

Org. nummer:

NO 975 355 454