Tjenester vi tilbyr

Kurs, undervisning og foredrag

Vi arrangerer tradisjonelle førstehjelpskurs, vinklet mot voksne og barn, av høy kvalitet med mange praktiske øvelser og tilnærminger.

Simulering og ferdighetstrening

Dette er opplæring for deg som kan mye av det faglige stoffet fra før, men som trenger ferdighetstrening i akuttmedisinske prosedyrer.

Arrangementvakthold

Vi kan stille med akuttmedisinsk personell på ditt arrangement. Vi kan være diskret tilstede på f.eks. bryllupsfester, eller kraftig synlig ved store arrangementer med mange mennesker.

Debriefing etter stressende situasjoner

Mange organisasjoner og bedrifter kommer i situasjoner der man kan ha god nytte av en strukturert debriefingssamtale.

Konsulenttjenester

Vurderer du å investere i nytt utstyr på arbeidsplassen? Lurer du på hvilken defibrillator man bør velge?


Kontaktinformasjon

Daglig leder Christian Aamodt

+47 90 09 35 66

post@akuttmedisin.com

Følg oss i sosiale medier

Org. nummer:

NO 975 355 454